23 Mart 2019 Cumartesi

Buyu Nedir

Büyü Nedir?


medyum-buyubozanhocalar-buyu-bozma-duasi-dualari-yontemleri-ayetleri
medyum-buyubozanhocalar-buyu-bozma-duasi-dualari-yontemleri-ayetleri
allahin-selami-uzerinize-olsun
allahin-selami-uzerinize-olsun
vucudundan-ayrilan-sakal-biyik-sac-tirnak-kir-gibi-seylerde-senden-ayrilirken-tahir-bulun-ve-allahi-zikret
vucudundan-ayrilan-sakal-biyik-sac-tirnak-kir-gibi-seylerde-senden-ayrilirken-tahir-bulun-ve-allahi-zikret
cenab-i-hak-buyurdu-ki-bir-kimsenin-vucuduna-sihhat-maisetine-genislik-verdigim-halde-aradan-bes-on-gun-gecer
cenab-i-hak-buyurdu-ki-bir-kimsenin-vucuduna-sihhat-maisetine-genislik-verdigim-halde-aradan-bes-on-gun-gecer
ey-adem-oglu-hayirlin-sana-geliyor-senin-de-serlerin-goklere-cikiyor
ey-adem-oglu-hayirlin-sana-geliyor-senin-de-serlerin-goklere-cikiyor
allah-huzuruna-edeble-dikilin-verdiginiz-sadakalari-basa-kakmayin
allah-huzuruna-edeble-dikilin-verdiginiz-sadakalari-basa-kakmayin
bismillahirrahmanirrahim
bismillahirrahmanirrahim
allahin-uzerine-farz-kildigi-ibadetlere-devam-et
allahin-uzerine-farz-kildigi-ibadetlere-devam-etALLAH-ALLAH
ALLAH-ALLAH

insanüstü güçlerin yardımlarıyla yapılan bir takım işler demektir. Ehli sünnet alimleri, büyünün hakikati ve varlığı hakkında ittifak etmişlerdir. Sahabe ve taabiyinden büyünün varlığını ve hakikatini inkar eden olmamıştır. büyücülük islamdan önce Araplarda, Rumlarda, Hintlilerde, Mısırlılarda yaygın idi. Özellikle Hazreti Musa zamanında büyücülük itibarlı bir meslek idi. Hazreti Süleyman zamanında da yaygındı. Tarihte ilk defa bildiğimiz büyü ve sihir ilmi Bakara Suresinin 102. ayeti kerimesinin ifadesine göre; Harut ve Marut adlı iki melek tarafından yeryüzüne indirildi. Faydalı işlerde kullanılması için öğretilen bu ilim, kötü işlerde de kullanılmıştır. Bıçak ve ateş, iyi işlerde kullanıldığı gibi kötü ve şer işlerde de kullanılır. Hayır ve şer her şeyi yaratan Allah’tır(c.c.). Ancak Allah(c.c.) şerleri yaratırken rızası yoktur. Dünya bir imtihan yeri olduğundan, insanlara iyiliği ve kötülüğü, hayrı ve şerri seçme hürriyeti verilmiştir. Büyü, sihir ve cinler de Allah’ın (c.c.) iradesinin dışında hiçbir şey yapamaz; neticeyi yaratan O’dur. İlkçağ insanlarının mağara duvarlarına çizdiği bizon resimleriyle başlayan büyü, M.Ö. 3000 yılında beri vardır. Delillerle sabittir. Mısır ve Kalde’de altın çağını yaşadı. Mezapotamya’da filizlendi, eski Yunan ve Roma’da gelişti. Nesilleri ve çağları aşarak dünyanın dört bir yanına yayıldı. İnsanoğlu, yaratılışından bu yana her çağda bilinmezliğin kapılarını zorlamak, yaratılışın, yaşam ve ölümün sırlarını çözmek, doğaüstü güçlere hükmetme merakını yenemedi.Zahiren acayip, fakat aslında tabii sebeplerle meydana gelmiş bir takım fiiller yapmak sanatıdır. KARA BÜYÜ: Asıl büyü bu olup, bazı kimseler perilerin ve özellikle şeytanların müdahalesi ile tabiat üstü bir takım fiiller yapabilecekleri iddiasındadırlar. Zarar verme amaçlı yapılan büyüler. TAKLİT BÜYÜ : İnsanları ve insanların beyinlerini etkilemek amacıyla yapılan telkin ve büyülerdir. Büyü muhtelif kavimlerde mevcuttu. KELDANİ’lerde Keldani büyüsü; Her yere yayılmış olan cinlerin tabiat hadiselerini vücuda getirdikleri itikatına dayanıyordu. Bu kuvvet, erkekten ziyade kadında bulunuyordu. Cadılar ve şeytanlar insanların bedenine girme gücüne sahip olduğuna inanıyorlardı. Mısır’da büyü; Musa (A.S.)’dan evvel Mısırlılar tarafından kanunen caiz olan bir büyü kabul ediliyordu. Sihirbazların hayata ve ölüme tasarruf ettiklerine, iyi veya kötü cinleri yardım için çağırma gücüne sahip olduklarına ve tabiat kuvvetlerini diledikleri gibi kullanabileceklerine inanıyorlardı. Uzak doğu ülkelerinde büyü; Çinliler büyünün her türlüsüne karşı derin bir alaka besliyorlardı. Felsefeci KONFÜÇYÜS’ten önceki dönemlerde WU denilen bir tür büyü devletin sosyal yapısında resmi bir mevki sahibi idi. Yunan ve Romada büyü; Görünmez kuvvetleri beşerin iradesine mahkum kılmak sanattı. Yunan sihirbazları daha çok kendilerine hizmet edebilecekleri ümidiyle yabancı ilahlara müracaat ediyorlardı. TESALYA kıtası gizli sanatlara mensup en meşhur büyücüleri yetiştirmekle meşhurdu. Ayrıca büyü İmparator OGÜSTÜS zamanında büyük bir ehemmiyet kazanmıştı. Yahudilikte büyü; Perileri davet etmek, şeytanları insanın iradesine mahkum kılmak yahudilikte mevcuttu. Yahudiler büyü formüllerinde eski zamanlarda ki geleneklerden yahut yabancı dinlerden gelen cin ve peri isimlerini almışlardır. Batı dünyasında büyü; Bütün milletlerin arşivleri tetkik olununca büyüye ait olan bu tür inançlara rastlanır. Mesela KELTLER, TOTONLAR, İSKANDİNAVLAR ve FİNLER, Doğu milletleriyle bu konuda bir çok esaslı benzerlikler göstermektedirler. İslamda büyü; Müslümanlardan bazıları büyü de Yahudilerden, Suriyelilerden, İranlılardan, Keldanilerden ve Yunanlılardan ders almışlardır. Tütsü, Tılsım, Muska, Cadılık, Fala bakmak hep oralardan gelmiştir. büyü ve büyücülük islamda yasaklanmıştır. Kur’an-ı Kerim’de büyücülerin iflah olmayacağı belirtilmiştir. Kafirler kendilerini haklı çıkarabilmek, Allah’ın elçilerini yalanlamak için Onları büyücülükle, büyü yapmakla suçlamışlardır. büyücülükle şuçlanan Peygamberlerden bazıları; Yahudiler, Zariyat suresi Ayet: 52 Sayfa: 524 ayetin ifadesine göre, bütün peygamberleri büyücülükle suçladıkları görülmüştür. Ama Peygamberlerin yaptıkları büyü değil, mucizelerden ibarettir.
Evet herne olursa olsun insan bedenini düzenli olarak ruhani temizlik yapılması gerekir..İnsan üzerindeki büyünün hayatımıza nasıl tesir ettiği her alan çok önemlidir mesala insan üzerindeki kötü enerjiler bize nasıl zarar veriyor ve hangi alanlarda zarar veriyor.Alt kısımda belirttiğim örnekler gibidir.
Mekan enerji temizliğini gerektiren diğer durumlar
Satılmayan evler
Evin belli odalarından veya alanlarından uzak durma
Antikalar barındıran mekanlar
Ev dışında iyi hissederken evde yorgun hissetmek
Yalnızca evdeyken konsantrasyon eksikliği hissetmek
Bozulan bir birliktelik nedeniyle evlerini satmak durumunda kalan isteksiz ev sahipleri
Kiralık mülkler
Mezarlık, cenaze evi veya hastanelere yakın mülkler
Evin atmosferi veya titreşimleriyle ilgili huzursuzluk hissetmek
Mekanda bir vefat veya trajedi yaşanması
Önceki mülk sahiplerinin uzun süren bir hastalığının olması
Yeni eve taşındıktan sonra uyuma zorluğu çekmek veya kabuslar görmek
Yabancı ülkelerden gelmiş kitaplar, tablolar ve sanat eserlerinin bulunduğu evler
Yeni bir yere taşındıktan sonra evcil hayvanlarınızda davranış değişiklikleri veya hastalıklar ortaya çıkması
Önceki mülk sahiplerinin alkol veya uyuşturucu bağımlısı olması
Taşındıktan sonra komşularla sorunlar yaşamak
Evle ilgili kötü duygular hissetmek
Evde yalnızken korku hissetmek
İş yeri bazında enerji temizliliğini gerektirebilecek durumlar:
İş modeli veya yapısında değişiklikler
Yakın zamanda gerçekleşen bir şirket birleşmesi, yeni bir şirket alımı veya yeni den yapılanma
İş hatlarında nakit akışı azalması
İşletme sahibinin boşanma süreci
Programların veya üretim hatlarının yetersiz ve verimsiz olması
Gayrimenkulün miras kanalıyla edinilmiş olması
İşyerinin satılık olması veya işin yakın zamanda başka bir yere taşınmış olması
Güçlü aile bağları taşıyan mülk veya gayrimenkul
Çalışan davranışları ve yaşam değişiklikleri,
Yüksek çalışan sirkülasyonu
Yakın zamanda gerçekleşen işten çıkarmalar
Binanın belli bölümlerinde dikkat çekecek ölçüde rahatsız hissetmek
İşyerinde bitkin hissetmek
Yaratıcılık eksikliği veya düşük moral
Çalışanların madde bağımlılığı
Üzgün veya olumsuz hisler taşıyan çalışanlar
İstenmeyen iş güvenliği kayıtlarıyla sonuçlanan dikkatsiz davranışlar…